Polityka prywatności

Kto zbiera Twoje dane osobowe?

1. Administratorem danych osobowych jest Centralne Biuro Certyyfikacji Krajowej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Sobieskiego 102a/16, 00-764 Warszawa)

2. Jeżeli masz pytania dotyczące Polityki Prywatności lub ogólnie dotyczące ochrony danych osobowych, napisz do nas na adres biuro@cbck.pl lub na adres pocztowy: ul. Sobieskiego 102a/16, 00-764 Warszawa

 

 1. Za pomocą poczty e-mail, poprzez wypełnienie formularzy zgłoszeniowych , za pomocą telefonu – wyłącznie wówczas, gdy chcesz takie dane przekazać np. w celu otrzymania oferty, zapisu do klubu.

2. Za pomocą tych środków możesz przekazać nam swoje dane osobowe, takie jak:

a. imię i nazwisko

b. adres e-mail

c. nr telefonu

d. dane niezbędne do realizacji płatności za zamówienie

3. Twoje dane osobowe możemy zbierać i później dalej przetwarzać w celach:

a. zawarcia i wykonywania umów

b. rozliczania transakcji

c. rozpatrywania reklamacji i ochrony przed ewentualnymi nieuzasadnionymi reklamacjami

d. odpowiadania na Twoje zapytania (jeśli zadzwoniłeś lub napisałeś do nas z pytaniem)

e. przesyłania newslettera – jeśli wyraziłeś na to zgodę f. marketingu własnych i polecanych produktów związanych z branżą marketingową (jeśli jesteś naszym Klientem, to przetwarzania Twoich danych na cele marketingowe możemy dokonywać w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu, na tej samej podstawie korzystamy z narzędzi do remarketingu na podstawie plików cookies, w pozostałych przypadkach nasza działalność marketingowa opiera się na Twojej zgodzie).

Jak wygląda zbieranie danych osobowych?

1. Podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest zawarta umowa. Jeśli wyraziłeś chęć otrzymywania newslettera lub wyraziłeś zgodę na kontakt telefoniczny, podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest Twoja zgoda. W każdej chwili możesz cofnąć tę zgodę klikając w link dezaktywacyjny (zawarty w stopce każdego wysyłanego przez nas e-maila) lub po prostu pisząc do nas wiadomość na adres biuro@cbck.pl

2. Twoje dane są przez nas przekazywane firmom kurierskim i pośrednikom w płatnościach – w celu realizacji zamówienia oraz firmie księgowej do celów rozliczeń. Jeśli zapisałeś się na newsetter, Twoje dane będą przekazane firmie świadczącej usługi e-mail marketingu.

3. Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu wykonania zawartych pomiędzy nami umów oraz do czasu przedawnienia roszczeń z tego wynikających. Jeśli chodzi o newsletter lub zgodę na handlowy kontakt telefoniczny, Twoje dane będziemy przetwarzać tak długo, jak długo nie wycofasz udzielonej nam zgody.

4. W każdej chwili masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub zmniejszenia zakresu, w którym przetwarzamy Twoje dane. Możesz też zawsze wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na cele marketingowe.

5. Podanie Twoich danych do umowy jest konieczne w celu jej realizacji. Z kolei podanie adresu e-mail jest konieczne jeśli chcesz otrzymywać newsletter. Podanie numeru telefonu do celów handlowych jest dobrowolne.

Na jakiej podstawie i w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe?

1. Podstawami przetwarzania danych osobowych są:

a. cel wynikający z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej Sp. z o.o.

b. zgoda osoby, której dane dotyczą.

2. Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych, zwanych danymi wrażliwymi.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przechowujemy do momentu wycofania zgody/po powzięciu informacji o nieużyteczności kontaktu. Dane osobowe służące do realizacji umowy lub do wykonania obowiązków ustawowych przetwarzamy do czasu upłynięcia okresów roszczeniowych, w tym także obowiązków rozliczeniowych wobec odpowiednich organów, chyba, że po tym terminie dane możemy przetwarzać na innej podstawie.

Jakie prawa przysługują odnośnie Twoich danych osobowych?

Możesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania ich, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz zrealizować prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli uznasz, że nie przetwarzamy danych zgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu ochrony danych osobowych.

Jak cofnąć zgodę lub wnieść sprzeciw?

W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw lub cofnąć każdą zgodę udzieloną Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej Sp. z o.o. w związku z przetwarzaniem danych osobowych. W tym celu możesz również przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe.

Jak skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych?

Należy wysłać maila na adres biuro@cbck.pl lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe.