Konsorcjum Projektowo – Wykonawcze „EKOBUDOWA” Sp. z o. o.