Nadmiar pracy najczęstszą przyczyną niewykorzystywania urlopu zgodnie z planem.

64% użytkowników portalu Praca.pl deklaruje, że w tym roku planuje skorzystać z przysługujących im dwóch tygodni urlopu. Ale czy plany urlopowe zawsze udaje nam się zrealizować?

 

Plan urlopów to zestawienie, w którym zawarte są terminy planowanych przez pracowników urlopów wypoczynkowych w danym roku. Sporządzanie takiego dokumentu niewątpliwie porządkuje system urlopów firmie, pozwalając jednocześnie uniknąć kumulowania się urlopów zaległych.

Plany urlopów stosowane są jako narzędzie planistyczne głównie w średnich i dużych firmach – tak zadeklarowało 79% ankietowanych pracowników tych firm. W mniejszych firmach (do 50 pracowników) sytuacja wygląda inaczej – większość, bo aż 60% nie korzysta z planów urlopów. Plany planami, z punktu widzenia pracowników ważniejsze wydaje się to, czy wcielamy je w życie. Zaledwie 12% ankietowanych użytkowników Praca.pl przyznaje, że urlop zawsze wykorzystuje zgodnie z planem. 5% respondentów przyznało, że nie udało im się to nigdy. Pocieszający natomiast jest fakt, że aż 7 na 10 respondentów deklaruje, że najczęściej udaje im się zrealizować plan urlopowy zgodnie z założeniem.

Jakie są powody nie wykorzystywania urlopu zgodnie z planem?


Najczęściej wymienianym jest nadmiar pracy, który powoduje, że trudno nam skorzystać z choćby jednego dnia urlopu, nie wspominając już o zaplanowaniu dłuższych wakacji. Ten powód wskazało 27% badanych użytkowników serwisu Praca.pl. Kolejnym, równie częstym, są pokrywające się terminy urlopów pozostałych pracowników. Co piąty ankietowany jako powód podaje brak możliwości skorzystania z urlopu przez osobę, z którą chciałby ten czas spędzić. 11% respondentów winą za brak realizacji planu urlopów obarcza złą organizację pracy w firmie. Trzy ostatnie miejsca na liście powodów nie wykorzystania urlopu zgodnie z planem należą do strachu przed dłuższą nieobecnością, większą chęcią do pracy niż do wypoczynku i złej woli przełożonego.

 

 

Praca.pl przypomina, że zgodnie z Kodeksem Pracy pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo.
Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

***

Kontakt dla mediów:

Aleksandra Wesołowska

Specjalista ds. Public Relations

e-mail: a.wesolowska@praca.pl

tel. 606 485 038

Praca.pl to portal rekrutacyjny z ok. 30 000 aktywnych ogłoszeń o pracę dziennie oraz bazą 1,4 miliona zarejestrowanych użytkowników.