Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Meridian nagrodzona godłem Szkoła Podstawowa Roku 2016!

Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Meridian jest niepubliczną szkołą podstawową z uprawnieniami szkoły publicznej, kształcącą w oparciu o programy MEN oraz międzynarodowy program Cambridge Primary.

 

Misją szkoły jest zapewnianie uczniom optymalnych warunków do nabywania wiedzy i nauki o otaczającym świecie w duchu tolerancji i poszanowania różnorodnych kultur. W naszej szkole, każdy uczeń spotyka się z szacunkiem i akceptacją. Uczniowie kształcą się w atmosferze zapewniającej rozwój umiejętności i zainteresowań, a także budowanie pewności siebie i wiary we własne możliwości.

 

 

Pragniemy, aby w szkole Meridian uczniowie poprzez proces nauki zyskiwali optymizm i radość z nowych umiejętności, oraz aby odnajdywali odpowiedzi na pytania, przygotowujące ich do wejścia w dorosłość.

 

Wysoko wykwalifikowana kadra dydaktyczna dba o całościowy rozwój intelektualny, etyczny i fizyczny uczniów, tak aby wyrośli na ambitnych, zdyscyplinowanych i niezależnych ludzi sukcesu.