Agrowłóknina P30q
produkt firmy Geocover Sp. z o.o.